שאלות רפואיות

קטגוריות

מי נחשבים למטופלים שהטיפול עבורם הצליח באופן יוצא דופן ומה ניתן ללמוד מכך?
פרופ’ תמר תדמור מסבירה על תרופת הוונטוקלקס ועל התאמתה לשימוש במיאלומה.
ד”ר גת עונה לשאלה, שמעסיקה רבים, על מקומה של ההשתלה העצמית כחלק משגרת הטיפול.
במחקר שלב 3 לא נמצא הבדל משמעותי ביעילות הטיפול בין המישלבים בטיפול ראשון.
אושר משלב תרופות: דארא, קיפרוליס, דקסה לטיפול בחולי מיאלומה שמחלתם חזרה.
התרופה אושרה לטיפול בחולים שמחלתם נשנתה לפחות 4 פעמים והיא עמידה לתרופות אחרות.