שאלות רפואיות

קטגוריות

ד”ר גת עונה לשאלה, שמעסיקה רבים, על מקומה של ההשתלה העצמית כחלק משגרת הטיפול.
במחקר שלב 3 לא נמצא הבדל משמעותי ביעילות הטיפול בין המישלבים בטיפול ראשון.
אושר משלב תרופות: דארא, קיפרוליס, דקסה לטיפול בחולי מיאלומה שמחלתם חזרה.
התרופה אושרה לטיפול בחולים שמחלתם נשנתה לפחות 4 פעמים והיא עמידה לתרופות אחרות.
חדשות טובות: “בלה” קבלה המלצת FDA ו EMA לקראת אישור לטיפול בחולי מיאלומה.
על פי מחקר מ 2017 – מתן רבלימיד למאובחני מיאלומה זוחלת יכול לעכב התקדמות המחלה.