שאלות רפואיות

קטגוריות

בעקבות תלונות רבות של מטופלים על תופעת הלוואי, חיפשנו מאמרים מקצועיים בתחום ומצאנו אפשרויות להתמודדות ופתרון.
עדכונים וסקירות מחקרים שהוצגו בכנס ה-ASH האחרון ביחס למיאלומה נפוצה. דצמבר 2020 בארה”ב.
מה עושים כאשר לאחר הטיפול עדיין מופיע בדם החלבון החד שבטי ברמה נמוכה? האם יש הצדקה להמשיך טיפול או להתחיל טיפול חדש?
ד”ר גת וד”ר כהן עונים לשאלותינו בנושא המעבר מהשימוש ברבלימיד לתרופה חליפית: האם זה מותר? מה עם תופעות הלוואי? ועוד.
האם להתחסן בתקופת טיפולים? האם ישנם מספר סוגי חיסונים? ד”ר יסמין מאוד וד”ר יעל כהן משיבות.
מי נחשבים למטופלים שהטיפול עבורם הצליח באופן יוצא דופן ומה ניתן ללמוד מכך?