זכויות במקום העבודה

תמונה דקורטיבית

המיאלומה כמחלת מקצוע

הסיבות להתפתחות מיאלומה אינן ברורות דיין, אולם נמצאו מספר גורמים שעלולים להגדיל את הסיכון לחלות, בין היתר חשיפה לחומרים כימיים רעילים (לדוגמא חומרים כימיים המשמשים בחקלאות, ממיסים המכילים בנזן ועוד) וקרינה (כולל קרינה גרעינית). 

בפסק דין ברזילי נ' ביטוח לאומי (תיק ב"ל 6317-02-15) הכיר לראשונה בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב במיאלומה הנפוצה בה לקה התובע, כפגיעת עבודה. באותו פסק דין אימץ בית הדין את חוות דעתו של המומחה הרפואי וקבע כי עוצמת החשיפה של התובע, שהיה עובד דפוס, לחומרים מסוכנים, מצדיקה הכרה בקיומו של קשר סיבתי בין החשיפה למיאלומה (וזאת על אף שהקשר הסיבתי איננו חד משמעי).

המומחה אמנם אישר כי הגורמים להתפתחות המיאלומה אינם ברורים, ועם זאת, בהמשך חוות דעתו הבהיר כי יש מחקרים המצביעים על כך שחשיפה לחומרים מסוימים, לרבות אלה שאליהם נחשף התובע, מגדילים את הסיכון לחלות במחלה. לדעת המומחה, בנסיבות המיוחדות של המקרה, בשל החשיפה האינטנסיבית של התובע לחומרים מסוכנים משך שנים רבות (23 שנים) בתנאים שמנעו אוורור והיו כרוכים בחשיפה עורית ונשימתית, יש להכיר בקיומו של קשר סיבתי בין עוצמת החשיפה שלו לחומרים מסוכנים לבין מחלתו.

זכויות החולה במקום העבודה

דמי מחלה

החל מ-1.6.2022 עובדים שחלו במחלה ממארת או נזקקו לטיפול קבוע בדיאליזה ונעדרו מעבודתם לשם טיפול תקופתי או בדיקה תקופתית, זכאים לתשלום דמי מחלה בשיעור 100% משכרם החל מהיום הראשון להיעדרותם ואף בעד חלק מיום שבו נעדרו, בתנאי שמסרו למעסיק אישור רפואי שהטיפול או הבדיקה נדרשים בקשר לאותה מחלה.

זכאות זו חלה גם לאחר שהעובדים החלימו ממחלתם אך עדיין זקוקים לטיפול או בדיקה ובכפוף למספר ימי המחלה הצבורים לטובתם. 

למידע מפורט באתר כל זכות ובאתר משרד העבודה.

הפעלת פוליסה לאובדן כושר עבודה

עובד המבוטח בקרן פנסיה או בביטוח לאובדן כושר עבודה (במסגרת ביטוח לאובדן כושר עבודה או כרכיב במסגרת ביטוח תאונות אישיות או ביטוח חיים) והתמלאו התנאים הרשומים בפוליסה לקבלת הקצבה, זכאי לקבל קצבת אובדן כושר עבודה.

שימו לב, בכל פוליסה לאובדן כושר עבודה מוגדרת תקופת המתנה.
כתוצאה מכך תאלצו לרוב לממש את ימי המחלה שצברתם לפני שחברת הביטוח תתחיל לשלם לכם.
מומלץ לפנות לחברת הביטוח ולברר את התנאים המדויקים וכיצד ניתן לממש את הזכאות.

פיטורים

לא ניתן לפטר את מי שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך התקופה בה ישנה זכאות לדמי מחלה הצבורה לפי חוק דמי מחלה או לפי ההסכם הקיבוצי החל על מקום העבודה, אם יש כזה.
למידע מפורט באתר כל זכות.

זכויות בן משפחתו של החולה במקום העבודה

למידע מפורט על זכאות לימי מחלה ו/או התפטרות לצורך טיפול בבן/ת הזוג באתר כל זכות.

למידע מפורט על זכאות לימי מחלה ו/או התפטרות לצורך טיפול בהורה באתר כל זכות.

אם כבר מיאלומה – עדיף לעבור את זה ביחד

אנחנו מזמינים אותך להצטרף לאמ"ן,
להתחבר לקהילה תומכת
וליהנות מהטבות מגוונות.

בודק...