זכויות בביטוח לאומי

מהם אחוזי נכות ומה תנאי הזכאות להם?

אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על ידי רופא של הביטוח הלאומי לפי חומרת הליקוי הרפואי. האחוז נקבע לפי רשימת ליקויים, הכוללת ליקויים שונים בדרגות חומרה ואחוזים שונים. קביעת אחוזי הנכות נעשית בעקבות הגשת תביעה לקצבת נכות כללית לביטוח לאומי. אחוזי הנכות הרפואית כשלעצמם אינם מזכים בקצבת נכות, אך הם תנאי הכרחי לקביעת אובדן הכושר להשתכר ודרגת אי-הכושר.

דרגת אי-הכושר מוגדרת באחוזים והיא מבטאת באיזו מידה (מלאה, חלקית או בכלל לא) איבד נכה את כושרו לעבוד ולהשתכר. לעקרת בית נבדק כושרה לתפקד במשק הבית. אדם יהיה זכאי לקצבת נכות רק אם תיקבע לו דרגת אי כושר.

 • דרגת אי כושר מלאה (בשיעור של 100% או 75%) מזכה את האדם בסכום הקצבה המרבי.
 • דרגה אי כושר חלקית בשיעור 74%, 65% או 60% מזכה את האדם בחלק יחסי של הקצבה.
 • דרגת אי כושר בשיעור הנמוך מ – 60% אינה מזכה בקצבת נכות.

מי זכאי לאחוזי נכות?

הגשת בקשה לקצבת נכות מותנית במספר תנאים מצטברים:

 • גיל – התובע הינו תושב ישראל ומלאו לו 18 שנים אך הוא עדיין לא הגיע לגיל פרישה.
 • הכנסה – התובע אינו עובד או שהכנסתו כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% השכר הממוצע במשק.
  אישה נשואה שאינה עובדת, תבדק כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.
 • נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לתובע נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לו כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
 • דרגת אי כושר – נקבע שעקב נכותו של התובע הוא אינו מסוגל לעבוד או שיכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

לפירוט התנאים לקבלת קצבת נכות מהביטוח הלאומי.

מה הזכויות של חולי מיאלומה?

החל מאוקטובר 2016 נקבע בתקנות הביטוח הלאומי כי:

חולה מיאלומה נפוצה זכאי במהלך השנה הראשונה שלאחר האבחנה או בתקופת הטיפול הייעודי במחלה, לפי המאוחר, ל – 100 אחוזי נכות.


לאחר תקופה זו ובהפוגה מלאה הוא זכאי:
בלא צורך בטיפול – 10 אחוזי נכות
עם טיפול מיצוק או טיפול אחזקה – 50 אחוזי נכות


חולה שעבר השתלה, זכאי בשנה הראשונה לאחר השתלה עצמית ל – 100 אחוזי נכות. זכאות זו פוחתת בהדרגה מהשנה השניה ואילך:
בין שנה ל – 5 שנים לאחר ההשתלה – 30 אחוזי נכות
מעל 5 שנים לאחר ההשתלה – 10 אחוזי נכות
התקנות קובעות כי במקרה של השתלת תאי אב, לא תקבע נכות נפרדת בגין המיאלומה נוסף על הנכות בגין ההשתלה, אלא אם כן יש הישנות של המחלה.

איך נקבעים אחוזי נכות למי שאינו זכאי לקצבת נכות?

אם חליתם במיאלומה לאחר שהגעתם לגיל הפרישה ואינכם יכולים להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילכם, אתם יכולים להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

במקרה כזה, אם תוכר זכאותכם לאחוזי נכות, תהיו זכאים להטבות לנכים שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות, כפי שמפורט בהמשך. לפירוט זכויותיכם במס הכנסה ראו את המדריך לזכויות מס לאנשים עם מוגבלות.

תביעה לקצבת נכות כללית אפשר להגיש לביטוח לאומי החל מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה. לשם כך יש למלא טופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה ולהגישו לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם. את טפסי התביעה לביטוח לאומי תוכלו להוריד מהאתר של ביטוח לאומי או לבקש מהעובדת הסוציאלית במחלקה ההמטולוגית בה אתם מטופלים.

אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. לחלופין, ניתן למלא טופס תביעה מקוון באתר הביטוח הלאומי ולשלוח את המסמכים און ליין.

שימו לב, הביטוח הלאומי מתחייב לתת קדימות לתביעות של חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלב הטיפול האקטיבי, והוא מצהיר שישתדל לסיים את הטיפול בתביעותיהם בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.

איזה מסמכים צריך לצרף לבקשה לקצבת נכות?

 • המסמכים הרפואיים המצויים ברשותכם בדבר מצבכם הרפואי (למשל: בדיקות CT, MRI, PET CT)
 • סיכום של ההמטולוג המטפל לגבי מצבכם הרפואי תוך התייחסות לבעיות הרפואיות והקשיים מהם אתם סובלים. ניתן להעזר לשם כך בטופס פניה לביטוח לאומי אשר הופק בתיאום עם האגודה למלחמה בסרטן. את הטופס צריך למלא הרופא ההמטולוג המטפל בכם והוא כולל פירוט של האבחנה, מהלך המחלה, הטיפול הרפואי ותקופת הטיפול.
 • כדאי להצטייד גם בסיכום מצב רפואי מרופא המשפחה הכולל התייחסות להשפעות של הבעיות הרפואיות שלכם על תפקודכם היומיומי (הסיכום של רופא משפחה להבדיל מהסיכום של הרופא המקצועי מתייחס לכל התרופות והמחלות של המטופל).
 • אם אתם סובלים מבעיות אורטופדיות בעקבות המחלה מומלץ לצרף גם סיכום מצב של רופא אורטופד.
 • טיפ: נקודות חשובות בסיכומי המחלה וחוות הדעת מומלץ להדגיש במרקר (למשל: העובדה שעברתם השתלת מח עצם ו/או המגבלות מהן אתם סובלים).
 • תלושי שכר או אישורים של המעביד על הכנסות ב – 15 החודשים האחרונים. אם הפסקתם לעבוד, יש לצרף אישור מהמעביד. כמו כן, אם קיבלתם ב – 15 החודשים שקדמו להגשת הבקשה דמי מחלה, או תשלום כלשהו מחברת הביטוח עקב מחלה, יש לצרף גם אישור מהמעסיק או מחברת הביטוח בהתאם.

הנכות הרפואית נקבעת על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית. תפקיד הרופא בועדה הרפואית לקבוע מהם הליקויים הרפואיים מהם אתם סובלים ולתרגם אותם לפי רמת חומרתם לאחוזי נכות רפואית בהתאם לרשימת הליקויים המפורטת בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט”ז-1956.
בנוסף לגובה אחוזי הנכות, קובע רופא הוועדה גם את תאריך תחילתה של הנכות הרפואית, ואם היא זמנית או קבועה (לצמיתות).

החלטת הועדה הרפואית

על-מנת שתיקבע דרגת אי כושר (המהווה תנאי לזכאות לקצבת נכות), נדרשת נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות (כאשר אין ליקוי אחד בשיעור של 25% לפחות), או 40% לפחות (כאשר יש ליקוי אחד הוא בשיעור של 25% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית).

איך מערערים על החלטת הועדה הרפואית?

אם אינכם מרוצים מהחלטת הועדה הרפואית בעניינכם תוכלו להגיש ערר על החלטתה בעניין שיעור אחוזי נכות ו/או דרגת אי הכושר.

ערר על אחוזי נכות רפואית ניתן להגיש רק אם נקבעו לכם פחות מ-80% אחוזי נכות רפואית. את הערר יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה הכתובה על ההחלטה.

הערר נדון בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי, המורכבת משניים או שלושה רופאים.

שימו לב, הוועדה הרפואית לעררים רשאית לשנות את אחוזי הנכות הרפואית שקבעה לכם וועדה הרפואית לנכות כללית. כלומר, היא רשאית להעלות את אחוזי הנכות שנפסקו לכם או להפחיתם. אם הוועדה הרפואית לעררים שוקלת להוריד את אחוזי הנכות שנקבעו לכם, באפשרותכם לבטל את הערר, ודרגת הנכות תישאר כמו שקבעה הוועדה הרפואית שבה נבדקתם לראשונה.

ערר על דרגת אי-הכושר שנקבעה לכם על ידי הועדה הרפואית ניתן להגיש רק אם נקבעה לכם דרגה שאינה עולה על 74%, או על ההחלטה שלא איבדתם את הכושר להשתכר. את הערר יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בכתב ובצירוף נימוקים, בתוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה הכתובה על ההחלטה.

הערר שלכם ייבחן בפני וועדת נכות (עררים), שמורכבת משניים או שלושה מומחים במקצועות התעסוקה, השיקום והרפואה.

שימו לב-

 • ועדות לעררים מתקיימות רק בחלק מהסניפים, ולכן יכול להיות שתוזמנו לוועדה בעיר אחרת.
 • אם אחרי הועדה הרפואית חלה החמרה במצבכם וקיבלתם הבחנה רפואית חדשה, כדאי לשקול הגשת בקשה להחמרה במצב הרפואי במקום ערר על החלטת הועדה הרפואית.
 • על החלטת הוועדות לעררים ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. ערעור זה מוגבל רק לשאלות משפטיות.
 • אם החלטתם להגיש ערעור על החלטה של המוסד לביטוח לאומי לבית הדין האזורי לעבודה, אתם רשאים לבקש סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי שעל יד משרד המשפטים. את הבקשה יש להגיש בטופס מיוחד ללשכת הסיוע המשפטי באיזור מגוריכם.

הפחתת קצבת נכות בעקבות חזרה לעבודה

הביטוח הלאומי מבקש לעודד מקבלי קצבת נכות לצאת לעבוד ומאפשר להם להגדיל את סכום ההכנסה מעבודה שמותר להם להרוויח במקביל לקבלת הקצבה. יחד עם זאת, הכנסה מעבודה תוביל להפחתת הדרגתית של הקצבה.

כדי לבדוק איך הכנסות מעבודה ושלא מעבודה ישפיעו על סכום הקצבה המגיעה לכם, תוכלו להיעזר במחשבון הנכות באתר הביטוח הלאומי.

קצבת שירותים מיוחדים

חוק הביטוח הלאומי מעניק גם קצבה לשירותים מיוחדים. קצבה זו משולמת בנוסף לקצבת הנכות הכללית וזכאים לה מבוטחים מגיל 18 עד גיל פרישה הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) ובמשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

החל מאפריל 2014 הורחב מעגל הזכאים לקצבה זו והוא כולל גם מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי למשך שלושה חודשים מיום ההשתלה וכן חולי מיאלומה המקבלים טיפול כימותרפי בכפוף לתנאים מסויימים.

תביעות של מושתלי מוח עצם בשנה הראשונה לאחר ההשתלה אמורות לקבל קדימות ויטופלו ב”מסלול מהיר”; הביטוח הלאומי מתחייב להשתדל לסיים את הטיפול בתביעותיהם בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.

מי שהגיע לגיל הפרישה אינו זכאי לקצבה, אלא אם כן הגיש תביעה לשירותים מיוחדים לכל המאוחר 6 חודשים לאחר גיל הפרישה, ורופא הביטוח הלאומי קבע זכאות לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה. מי שנמצא זכאי לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים בעת הגיעו לגיל פרישה, ימשך תשלום הקצבה כל זמן שהוא עונה על תנאי הזכאות.

אדם שאינו זכאי לקצבת שירותים מיוחדים מחמת גילו, עדיין יכול לבדוק את זכאותו לקבלת קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי.

עזרה בהתנהלות מול ביטוח לאומי

ההתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי לא תמיד קלה וברורה. בשאלות והבהרות תוכלו להסתייע בגורמים הבאים:

 • גב’ שרה סנדטש, עמיתת אמ”ן, מתנדבת בביטוח לאומי, מוכנה לסייע בהתנדבות לחברים לדרך. ניתן לפנות לגב’ סנדטש בטלפון: 054-4561212.
 • מרכזי ‘יד מכוונת’ – המוסד לביטוח לאומי ייסד מרכזים בהם ניתנים יעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם. השירות במרכזי “יד מכוונת” כולל סיוע בהגשת תביעה והכנת התיק הרפואי, הסבר על תהליך הטיפול בתביעה ומתן הדרכה אישית על ההתנהלות וההופעה בוועדה הרפואית. ניתן לפנות ל’יד מכוונת’ בטלפון: 2496* או באתר.
 • לשכות הסיוע המשפטי – אם החלטתם להגיש ערעור על החלטה של המוסד לביטוח לאומי לבית הדין האזורי לעבודה, אתם רשאים לבקש סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי שעל יד משרד המשפטים. את הבקשה יש להגיש בטופס מיוחד ללשכת הסיוע המשפטי באזור מגוריכם.