אמ”ן מובילה את המאבק בנוהל רישום התרופות החדש

לאחרונה שינה אגף הרוקחות במשרד הבריאות את נוהל רישום התרופות, כך שרישומן יעשה על פי סדר ההגשה ומבלי לתת עדיפות לתרופות המועמדות לדיון בוועדת סל הבריאות. המשמעות היא שתרופות שלא יספיקו לרשום אותן טרם דיוני ועדת הסל, לא יוכנסו לדיון ויצטרכו להמתין שנה נוספת.

עמותת אמ”ן לקחה על עצמה להוביל מאבק ציבורי בנושא, בשם קואליציית העמותות, בה חברות 22 עמותות רפואיות. את המאבק מובילים ורדה שוהם, מנכ”לית העמותה וצביקה זילברמן, מתנדב ותיק ועמית אמ”ן.

להרחבה בנושא, קיראו את סיכומו של צביקה זילברמן:

באגף הרוקחות של משרד הבריאות קיימת מחלקה קטנה וחשובה שעוסקת ברישום התרופות שניתנות לשימוש במדינת ישראל. בכל שנה לקראת ישיבות ועדת סל התרופות כל התרופות החדשות שמועמדות להיכנס לסל צריכות לסיים את הרישום בזמן לקראת הדיונים המכריעים.

לאחרונה פרסם אגף הרוקחות שבמשרד הבריאות שינוי בנוהל הקיים ככה שרישום תרופות יעשה אך ורק ע”פ סדר ההגשה לוועדה מה שאומר שבפועל יופסק מתן העדיפות לרישום תרופות שמועמדות לדיון בוועדת הסל. ע”פ אגף הרוקחות, מה שלא יכנס בזמן, ימתין לוועדת הסל של השנה הבאה.

לחולי מיאלומה אין זמן לבזבז ולתלות את שארית חיינו בקצב העבודה של עובדי משרד הבריאות, מסורים ככל שיהיו. ככה חושבים גם חולים בעמותות שונות, דוגמת אמ”ן. לשם כך חברו כ-22 עמותות חולים לכדי קואליציה למאבק בנוהל החדש. עמותת אמ”ן  נבחרה לעמוד בחזית המאבק מול נוהל זה של משרד הבריאות. צביקה זילברמן , חולה מיאלומה אשר עוסק בתמיכה בחולים במסגרת הקו החם וניהול קבוצת הפייסבוק “חיים עם מיאלומה” נרתם להוביל את המאבק.

מסתבר שמחלקת הרישום סובלת  ממצוקת כוח אדם. בפועל, זמן הרישום לתרופה חדשה לוקח בממוצע כשנה וחצי. זהו זמן לא סביר בעליל.

מסתבר גם שב 2017 מבקר המדינה כבר זיהה את הבעייתיות ודרש לבצע תיקונים מתאימים, היתה התחייבות של המשרד לבצע תהליך ייעול של צמצום זמן הרישום לכדי שישה חודשים, אך הדברים טרם בוצעו.

ככה שמעבר לצורך לדרוש את ביטול הגזרה ראינו במשבר הזה הזדמנות לדרוש שינוי בתהליך רישום התרופות במטרה שיבוצע בצורה יעילה ומהירה יותר.

כמהלך ראשוני כתבנו מכתב לשר הבריאות בשם קואליציית העמותות ובו תיאור הבעיה ודרישה להתערבות ועשיית סדר בנהלי המשרד. את המכתב שלחנו גם לחברי וועדת הבריאות של הכנסת. במקביל נכחתי בדיון של ועדת הבריאות של הכנסת ב 24/1/2022 שבו הוצג סל התרופות לשנת 2022. הייתה זאת לי הזדמנות להודות לוועדת הסל על מלאכתה הברוכה אך גם להתריע על הנוהל החדש שיחבל בעבודת הסל מהשנה הבאה. לכן גם קראתי לכנס דיון ייעודי לנושא.

מאז התמסרתי לנדנד למקבלי החלטות מתוך הועדה לפנות לשר הבריאות בין אם בשאילתא או בין אם במכתב בכדי להסביר מה בכוונתו לעשות לטובת החולים במדינת ישראל לאור מה שאני רואה ככשל במשמרת שלו ביחס למאות אלפי חולים במדינת ישראל. במקביל מאחורי הקלעים הייתה פעילות תקשורתית של גופים אחרים שגם להם הנוהל החדש מציק מאוד ובמהלך פברואר החלו להופיע כתבות בעיתונים (ישראל היום וכלכליסט). הדבר נתן רוח גבית לקיום דיון מיוחד בנושא שנערך בכנסת ב 20/2/2022 שגם בו היה ברור שעלינו ליטול חלק.

בדיון עצמו התרשמתי מאוד מבקיאותה של יו”ר הועדה חה”כ עידית סילמן בפרטים ובעבודת ההכנה שביצעה לקראת הדיון.

יצאנו מהדיון בידיעה שהמלחמה עדיין ארוכה אך לפחות עשינו מספר צעדים בכיוון הנכון כדי לנצח בה. זה ברור שמשרד הבריאות צריך וחייב ללמוד להשתפר, להתייעל, להמשיך לגלות אחריות אך לא לפחד משינוי. לי ברור לאן ממשיכים מכאן, פשוט כי אין לנו שום דרך אחרת. נמשיך להאבק למען החולים בישראל.

בודק...