קמפיין לעידוד הכנסת תרופות נוספות לסל

מנשה מגריסו, עמית אמ"ן, משתף ביחד עם פרופ' עירית אביבי, על הטיפול שניתן לו במסגרת תכנית חמלה, טיפול מציל חיים המיועד לחולי מיאלומה שנמצאים בקווי טיפול מתקדמים ואשר משפר את מצבו הרפואי לאין שיעור.

הטיפול החדש אושר על ידי ה- FDA אך עדיין לא נכלל במסגרת סל הבריאות הישראלי. אנחנו קוראים לוועדת הסל לשלבו במסגרת דיוני הסל הנוכחיים.

שתפו את הווידאו, ביחד נוביל לשיפור מצבנו.