מאבק על הכנסת התרופה דאראטומומאב לסל

ועדת סל התרופות הנוכחית החליטה שלא להכניס את התרופה דאראטומומאב לסל התרופות לטיפול בקו ראשון. לאור זאת החלטנו לצאת למאבק ולדרוש עריכת דיון מחודש בנושא.

מדובר בתרופה האפקטיבית ביותר שהוגשה לסל, שביכולתה המוכחת מחקרית להאריך את חיי חולי המיאלומה ולתת הפוגה משמעותית.

למה החלטנו לצאת למאבק?

מיד לאחר פרסום החלטות הוועדה, פנינו אל יו”ר ועדת הסל, פרופ’ יונתן הלוי, מנהל בית החולים שערי צדק, וביקשנו להיפגש איתו. פרופ’ הלוי נענה מיידית לבקשתנו. בפגישה הצגנו בפניו נתונים ועלויות והוא הודה בפנינו שאלו לא הוצגו בפני הוועדה ושיש צדק בתלונות שלנו. לאחר בדיקתו את הנושא חזר אלינו עם תשובה שלאחר שנחתמו החלטות הוועדה לא ניתן להשיב את הגלגל לאחור. בעקבות תוצאות פגישה זו, שלחנו מכתב מפורט לכל חברי ועדת הסל, חברי ועדת הבריאות של הכנסת, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה. במכתב הסברנו כי במועד החלטתה, לא הוצגו בפני הוועדה נתונים מהותיים, ובנוסף, הוצגו בפניה נתונים שגויים בנוגע לעלות התקציבית של התרופה, מה שהוביל להחלטות שגויות.
עד כה, לא קיבלנו מענה למכתב מאף אחד מהגורמים אליהם כתבנו. לקריאת המכתב לחצו כאן.

לאור זאת, אנחנו שוקלים את המשך צעדינו, על מנת להוביל לשינוי בהחלטה ולקבל תשובות על התהליך שבו התקבלה.

רוצה לתרום למאבק?

אנחנו מזמינים את כל עמיתינו להצטרף למטרה החשובה הזו, שביכולתה להשפיע באופן דרמטי על חייהם של רבים מאיתנו, ולתרום כפי יכולתכם. לתרומה לחצו כאן.

מה היו החלטות ועדת הסל?

התרופות למיאלומה מהוות בשנה זו סך של 60 מיליון ₪ מתקציב של 550 מיליון ₪ שהוקצב בוועדת הסל. התרופות בלנטאמאב וסלניקסור הוכנסו לסל התרופות לחולים בקווי טיפול מתקדמים. התרופה דראטומומאב, המאושרת לטיפול בקו שני, לא נכנסה לסל לטיפול בקו ראשון, על אף שדורגה על ידי ועדת הסל בציון הקליני הגבוה ביותר, ועל אף שזו השנה השלישית ברציפות שהתרופה מוגשת ולא מאושרת.

לכתבה שפורסמה בנושא ב’ישראל היום’, לחצו כאן.