תרומה והתנדבות

עמותת אמ”ן פועלת בכוח אדם מצומצם שמבוסס על התנדבות ובזכות תרומות של ידידי העמותה שעניינינו קרוב לליבם.

כדי להמשיך ולקיים את פעילויות העמותה אנו זקוקים לעזרתכם בגיוס תרומות ובפעילות התנדבותית לקידום מטרות העמותה.

לתרומה כספית 

להתנדבות

 

תודתנו נתונה לכל ידידנו התומכים בפעילות העמותה!!