תרומה לעמותה

העברה בנקאית:
בנק לאומי לישראל בע”מ
סניף רמת אביב – 628
מספר חשבון: 43942/37

המחאות/מזומן:
נא לרשום את שם העמותה במלואו על ההמחאה
אמ”ן – אגודה למיאלומה נפוצה (ע”ר)
כתובת: ת.ד. 18, סביון 5691501

כרטיס אשראי:

תרומה מאובטחת באינטרנט

או טלפונית

שני מגידוב – 052-8812640

    • = . = . = . = . = . = . = . = . = . =

כל פעילות העמותה מבוססת על תרומות ומתבצעת ע”י מתנדבים.
כל תרומה שתסייע למימוש מטרות העמותה ולמימון פעילותה תתקבל בברכה.
העמותה מודה לתורמים, איש כנדבת ליבו.

      • = . = . = . = . = . = . = . = . = . =

אישור 46 לעניין תרומות

אישור ניהול תקין