תו מידות

עמותת אמ”ן, נבדקה ע”י מידות ועמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות.

תו מידות לאפקטיביות, מעיד, כי העמותה מחוייבת להתמקדות בתוצאות לשיפור מתמיד ולהשגת השפעה חברתית.