תו מידות

עמותת אמ”ן, נבדקה ע”י מידות ועמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות. תו מידות לאפקטיביות, מעיד, כי העמותה מחוייבת להתמקדות בתוצאות לשיפור מתמיד ולהשגת השפעה חברתית.

עמותת אמ”ן נמצאה אפקטיבית על ידי ארגון מידות וזכתה לתו מידות לאפקטיביות. התו מעיד כי אנו מחוייבים‏ לתרבות ‏ארגונית‏ המעניקה ‏חשיבות ‏רבה‏ לתכנון ‏ולמדידה,‏ להתמקדות ‏בתוצאות‏ ולשיפור ‏מתמיד. כל זאת ‏במטרה ‏להשפיע ‏על ‏חייהם של המתמודדים עם מיאלומה בישראל ‏ולחולל ‏שינוי ‏משמעותי ‏לטובה ‏בחייהם. לשם קבלת תו מידות, נבדקו ערכים שונים: תכנון, ביצוע, למידה, מדידה, מנהיגות, כספים, אתיקה, שקיפות, בקרה והשפעה חברתית.