קריטריונים מעודכנים לאבחון מיאלומה נפוצה ומיאלומה זוחלת

בשנת 2014 עדכנה קבוצת העבודה הבינלאומית למיאלומה (The International Myeloma Working Group (IMWG)) את הקריטריונים לאבחון מיאלומה נפוצה (Rajkumar et al., 2014). הקריטריונים החדשים לאבחון מייצגים שינוי מהותי בגישה למיאלומה וכן משפיעים על האופן בו מנוהלת המחלה. בעבר, על מנת להתחיל טיפול במיאלומה היה צורך באחד או יותר מהסימפטומים של CRAB. החיסרון העיקרי של גישה זו הוא שאבחון מיאלומה נפוצה והמלצה להתחלת טיפול התייחסה רק לאנשים שכבר היה נזק כלשהו לאחד האיברים בגופם. בהרבה מקרים נזק כזה היה אלים ובלתי הפיך. בעוד שגישה זו התאימה בעיקר לאנשים שאובחנו במיאלומה זוחלת בסיכון נמוך, לאילו שאובחנו בסיכון גבוה להתפתחות מיאלומה פעילה לא היה הגיוני לחכות עד להופעת נזק.

הקריטריונים המעודכנים לאבחון מיאלומה נפוצה מזהים את האנשים שיכולים להרוויח מטיפול בשלב מוקדם עוד לפני שנגרם נזק לאחד האיברים בגופם. לפי קריטריונים אילו ההמלצה להתחלת טיפול תהיה בהתאם להופעת אחד או יותר מהסימפטומים הקלאסיים של ה-  CRAB ו/או SLIM CRAB המפורטים מטה:

S- מתייחס ל 60% (באנגלית Sixty) או יותר של תאי פלסמה בביופסיה של מח עצם.

LI- מתייחס לשרשראות הקלות (באנגלית LIght chain), היחס בין אילו המעורבות במיאלומה לאילו שלא, צריך להיות 100 או יותר (השרשראות המעורבות במיאלומה, קאפה או למבדה הן אילו שבנמצאות מעל הטווח הנורמלי. השרשראות שאינן מעורבות נמצאות בטווח הנורמלי או מתחת לו).

M- מתייחס ל MRI. יותר מנגע פוקאלי אחד בבדיקת MRI בגודל של 5 מ”מ או יותר.

ההימצאות של לפחות אחד מהקריטריונים הללו יהיה מספק על מנת לאבחן מיאלומה נפוצה ללא קשר לנוכחות או היעדר הסימפטומים המוזכרים ב CRAB. כל אחד מהקריטריונים המוזכרים ב SLIM CRAB נמצא בלפחות שני מחקרים בלתי תלויים זה בזה כקשור ב 80% או יותר לנזק באיברים הקשור למיאלומה תוך שנתיים.

כפועל יוצא מעדכון הקריטריונים למיאלומה נפוצה עודכנו הקריטריונים להגדרת מיאלומה זוחלת. אדם יאובחן במיאלומה זוחלת כל עוד תאי הפלסמה במח העצם לא עולים על 60%, לא מופיעים אצלו אחד מהקריטריונים של ה CRAB וה SLIM CRAB ואין לו עמילואידוזיס.

 

Rajkumar, S. V., Dimopoulos, M. A., Palumbo, A., Blade, J., Merlini, G., Mateos, M. V., … & Landgren, O. (2014). International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. The Lancet Oncology15(12), e538-e548.

 

המאמר תורגם מאנגלית ע”י עמיתת אמ”ן דקל בן יוסף.

 

הבהרה: אין להתייחס למידע המובא כאן כהמלצה או ייעוץ ובוודאי שלא תחליף להתייעצות עם הרופא המטפל, אלא כמידע כללי למתעניינים. למידע נוסף אתם מוזמנים לקרוא את המאמרים המלאים וכמובן להתייעץ עם הרופא המטפל.