סדנת סל הבריאות – מתוך הכנס השנתי העשירי

הסדנה בנושא סל הבריאות התקיימה בהנחיית פרופ’ משה מיטלמן וד”ר אורי רוביו. 

פרופ’ משה מיטלמן: סל הבריאות הוא המכלול של הטכנולוגיות שניתנות חינם, במימון ציבורי מארבע קופות החולים, מכח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. תקציבו השנתי של סל הבריאות נאמד בכ-30 מליארד ש”ח, ואנחנו נמצאים במקום מצוין ביחס לעולם בנוגע להיקפו של סל התרופות הציבורי.

כל מה שהוחלט להכניסו לסל מסגרת העדכון – לא יוצא ממנו.

כל שנה נערך עדכון לסל הבריאות, התוספת השנתית בשנים האחרונות עמדה על 300-400 מליון ש”ח.

נוצר פער במשך השנים בין מה שהחולים צריכים לבין מה שהממשלה מתקצבת.

ועדת הסל היא ועדה ציבורית-מקצועית שכוללת רופאים בעלי ראיה רחבה, נציגי משרד הבריאות, נציגי הקופות, נציגי הממשלה (או בפרט משרד האוצר), נציגי ציבור – רב, פרופ’ לאתיקה, עוזרים  ויועצים.

השלבים בתהליך עדכונו של סל הבריאות:

  • קול קורא – בחודש ינואר
  • סגירת תהליך ההגשה של הבקשות – בחודשים מרץ-אפריל
  • מינוי הועדה – בחודשים יוני-יולי
  • עבודת הוועדה – בחודשים אוגוסט-ספטמבר עד דצמבר
  • המלצות לשר הבריאות והחלטת מועצת הבריאות
  • בסוף דצמבר הממשלה מאשרת את ההמלצות

חברי הוועדה מקבלים “תיק טכנולוגיה” שכולל את כל המידע על כל טכנולוגיה.

מוגשות כ- 500-600 בקשות בכל שנה, ואל הוועדה מגיעות לאחר סינון ראשוני כ-300 בקשות. הוועדה מנסה להגיע לקונצנזוס, ונערכת בדיקה כמה תעלה כל טכנולוגיה.

קריטריונים נהוגים לדירוג טכנולוגיות:

  • מספר חולים
  • עלות שנתית
  • עלות שנתית לחולה
  • הוצאה חד פעמית מול הוצאה קבועה

קריטריונים נוספים לתעדוף: ילדים, סרטן, שיקולים חברתיים, לא מחלות “יתומות” עם מעט חולים.

בנוסף: אורך חיים ותוחלת חיים שמאפשרת התרופה / הטכנולוגיה.

 

ד”ר אורי רוביו: האיגוד ההמטולוגי מסווג את התרופות ההמטולוגיות שעומדות על הפרק לפי מידת חשיבותן לחולים ההמטולוגים, ומעביר את המלצותיו וייעוצו לוועדה.

האיגוד דן בכ- 10 ההתוויות המרכזיות שהכרחיות לטעמו מתוך הטכנולוגיות שעומדות על הפרק, ומדרג אותן. האיגוד מציג חזית אחידה מול הוועדה ומשמש גורם מקצועי חשוב ומשמעותי בעיני חברי הוועדה.

תרופות מיאלומה בוועדת הסל לקראת שנת 2017-6: השנה הרבלימיד מוגש לוועדה כהתוויה בקו ראשון, עד כה אושר רק כקו שני. כמו כן, התרופות קרפילזומיב ופומלידומיד הן חלופיות אחת לשנייה, והמטרה היא שכל חולה יוכל לקבל את שתיהן. בנוסף, קיימת בקשה לאשר את הרבלימיד לצורך מיינטננס.

הדרטובומב עשויה להיכנס לסל רק לקראת שנת 2017, כי היא עדיין נמצאת בשלבי ניסוים קליניים.