מתחם עבודה במסגרת מחלקות אשפוז יום המטולוגי

אמ”ן בודקת אפשרות ליזום הקמת מתחם עבודה במסגרת מחלקות אשפוז יום המטולוגי. המתחמים יעמדו לרשות מטופלים ובני משפחותיהם. מתחמי העבודה יספקו את השירותים הבאים: עמדות עבודה, מחשבים, ציוד משרדי, מתחם הרצאות ותכני העשרה.

על מנת לבדוק היתכנות המיזם, נשמח אם תשיבו על השאלות הבאות:

מטופלמלווה

כןלא

כןלא

כןלא