מענקי מחקר מטעם אמ”ן

מאז שנת 2009 מחלקת עמותת אמ”ן מענקים למחקרים חדשים במיאלומה. פעילות זאת היא פרי יוזמתם של פרופ’ אהרון פוליאק דר’ בנציון כץ  ובשיתוף עם הקבוצה הישראלית למיאלומה.

בחינת הצעות המחקר וקביעת המענק הזוכה נעשים על ידי וועדה מיוחדת שפועלת בהתאם לנוהל מלגת מחקר בסיסי.

מטרת המלגות להגביר את המודעות למחלת מיילומה גם בקרב קהילת החוקרים ולקדם את המחקר הבסיסי במחלה.

הטבלה שלהלן מציגה את מענקי המחקר שהוענקו עד כה, את נושאי המחקר ומאמרים שפורסמו בהקשר למחקרים.

שנה

שם החוקר

המוסד

נושא המחקר

סכום המענק

2012

דר’ בועז תירוש

ביה”ס לרוקחות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

Amplification of endoplasmic reticulum stress toxicity by mTOR:  A novel therapeutic approach for multiple myeloma

90,000 ₪

2012

דר’ משה גת

ביה”ח הדסה עין-כרם, ירושלים

MEDICA compounds as a novel treatment for Multiple Myeloma   

60,000 ₪

2012

דר’ תמר תדמור

ביה”ח בני ציון, חי- מלגת מחקר בסיסיפה

The role and function of monocytic myeloid derived suppressor cells in monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) and multiple myeloma

60,000 ₪

2011

דר’ עירית אביבי

ביה”ח רמב”ם, חיפה

מיקרו-חלקיקים שמקורם בתאי מיאלומה נפוצה – תרומתם להתפתחות המחלה

90,000 ₪

2010

דר’ אסנת אשור-פביאן

ביה”ח מאיר, כפר סבא

בלימת ההשפעה המיטוגנית של הורמוני בלוטת התריס: גישה טיפולית חדשה במיאלומה נפוצה

מאמרים שפורסמו:
Thyroid hormone is a MAPK-dependent growth factor for human myeloma cells acting via αvβ3 integrin
התפרסם באוקטובר 2011 ב Pubmed

90,000 ₪

2009

פרופ’ איתן יפה נוף

האוניברסיטה העברית, ירושלים

תפקיד GSK3 במוות אפופטוטי מושרה ע”י גלוקוקורטיקואידים של תאי מיאלומה נפוצה.

nאמרים שפורסמו:
Protein kinase networks regulating glucocorticoid-induced apoptosis of hematopoietic cancer cells: fundamental aspects and practical considerations
פורסם בנובמבר 2010 ב- Pubmed

Nitric oxide cooperates with glucocorticoids in thymic epithelial cell-mediated apoptosis of double positive ethymocyts
פורסם באוקטובר 2009 ב Pubmed

Glycogen synthase kinase-3 plays a central role in mediating glucocorticoid-induced apoptosis
פורסם ביוני 2010 ב Pubmed

 

90,000 ₪

2009

פרופ’ ישראל ולודבסקי

ביה”ס לרפואה, הטכניון, חיפה

האנזים הפרנאז כמטרה טיפולית במיאלומה נפוצה

90,000 ₪