אני תומך/כת במאבק החשוב להכללת קרפילזומיב ופומילדומיד בסל הבריאות

אשמח לסייע בדרכים הבאות, אנא סמן  אחת מהאפשרויות:

אנא פנו אלי בעת הצורך.
אני מוכן/נה להופיע בכלי התקשורת, אם ידרש.
אני מוכן/נה לסייע בדרך אחרת, אנא הציעו:
שם משפחה ושם פרטי
טלפון נייד -
דוא"ל