ויטמין C מעכב את פעולת ה – VELCADE בתאי סרטן ממקור אנושי

מאמר שפורסם בינואר 2006 ב – Clin. Cancer res.12(1): 273-80 ע”י Zou וחבריו מאוניברסיטת Emory באר”הב

(הביאה ותרגמה – דורית כהן). ראה הערת מערכת בתחתית העמוד!

מטרת המחקר:
VELCADE הוא מעכב הפרוטאוזום הראשון שאושר לשימוש ע”י ה – FDA בחולי מיאלומה נפוצה. VELCADE גורם לאפופטוזיס (התאבדות) של תאי סרטן ממקור אנושי. ויטמין סי (חומצה אסקורבית) הוא ויטמין מסיס במים הנחוץ לפעילויות פיזיולוגיות שונות בגוף שניתן לקבלו מהמזון או כתוסף תזונה.

תכנית המחקר:
במחקר זה נבדקה ההשפעה של ויטמין סי על הפעילות האנטי סרטנית של VELCADE בשורות תאים סרטניים ממקור אנושי. נבדקה ההשפעה של ויטמין סי על השראת אפופטוזיס ע”י VELCADE לבד וע”י VELCADE יחד עם חומר נוסף הגורם לאפופטוזיס. כמו כן נבדקה ההשפעה של ויטמין סי ונוגדי חמצון אחרים על פעילות ה VELCADE בעיכוב הפרוטאוזום. לבסוף נבדקה גם האינטראקציה הכימית הישירה בין הויטמין סי ל – VELCADE.

תוצאות:
ויטמין סי מבטל את היכולת של VELCADE להשרות אפופטוזיס בשורות תאי סרטן שונות, לגרום לעיכוב G-2 M ולהעלות את רמת האפופטוזיס שנגרמת ע”י החומר הנוסף שנבדק. יתרה מכך, ויטמין סי מדכא את פעילות עיכוב הפרוטאוזום של ה – VELCADE . VELCADE עצמו לא גרם ליצירת חמצן ראקטיבי תוך תאי ונוגדי החימצון שנבדקו לא גרמו לו לאבד את פעילותו הביולוגית. החשוב הוא שנמצאה אינטראקציה כימית ישירה בין ה VELCADE וויטמין סי.

מסקנות:
ויטמין סי נקשר ל – VELCADE באופן ישיר ומונע את פעילותו ללא תלות בפעילותו הנוגדת חמצון. תוצאות אלה מרמזות שלויטמין סי עשויה להיות השפעה שלילית על הפעילות האנטי סרטנית של ה – VELCADE.

הערת המערכת:
המחקר המתואר במאמר לעיל עוסק בנושא שימוש בוויטמין סי בעת קבלת טיפול בוולקייד. המחקר נעשה בתנאי מעבדה (אין ויטרו) וללא בדיקות על ההשפעה הבין- תרופתית לגבי בני אדם (אין ויוו). כמו כן לא צוין במחקר המינון של וויטמין סי אשר משפיע על אפקט התרופה עצמה. משום כך המחקר מוגבל במשמעויותיו המעשיות לגבי חולים המקבלים טיפול בוולקייד.

מנתונים מקדמיים אלה קשה להפיק מסקנה חד משמעית, אולם נראה סביר להמליץ למקבלי וולקייד להימנע משימוש יתר בוויטמין סי בתקופת הטיפול וזאת עד לקבלת נתונים נוספים. עם זאת יש להדגיש שחיוני להתייעץ בנושא עם הרופא המטפל.