הנגשת זכויות

הנגשת זכויות

שיתוף פעולה בין עמותת אמ”ן לחברת טייק קייר  המתמחה במימוש זכויות למטופלים.

מהות ההטבה: השובר מעניק הכוונה וסיוע בנוגע למיצוי זכויות, אל מול גורמי ממשל כגון: מס הכנסה, משרד התחבורה, קופות חולים, ביטוח לאומי, ביטוח פרטיים ועוד.

על המטופל להציג מסמכים רפואיים רלוונטיים ולאחר מכן החברה תשוחח עם המטופל, תכין עבורו מסמך מפורט ובו תפרט על מצבו, זכויותיו וכיצד יוכל לממשם אל מול הגופים הרלוונטיים. כמו כן החברה תסייע במילוי טפסים ותעמוד בקשר עם הגורמים הרלוונטיים כדי לסייע להשלמת תהליך המיצוי.

החברה תקיים עם המטופל, שיחות נוספות להמשך הכוונה במידת הצורך וככל שיידרש עד לתקופה של 3 חודשים מיום  הפנייה.

למעוניינים יש לפנות לשני מתאמת העמותה

052-2262326

או בדואר אלקטרוני:  info@amen.org.il